foto
foto
Przygotowanie do produkcji

Produkcja pieczarek rozpoczyna się załadunkiem kompostu z okrywą do hali produkcyjnej. Hala produkcyjna jest specjalistycznym pomieszczeniem przygotowanym wyłącznie do produkcji pieczarek.

Procesy produkcyjne są ściśle kontrolowane przez system komputerowy opracowany specjalnie do tego typu produkcji.
zobacz więcej

Załadunek pieczarek

Każda skrzynka grzybów jest ponumerowana i zważona. Następnie, najszybciej jak to jest możliwe trafia do chłodni, gdzie poddana jest szybkiemu tzw. szokowemu schłodzeniu do 2stopni C.
zobacz więcej

Współpracujemy

Pieczarkarnia nasza blisko współpracuje z pieczarkarnią Uprawa Pieczarek Sebastian Markiewicz - również rodzinnym gospodarstwem rolnym.

Pieczarkarnie prowadzą wspólną politykę handlową i dzięki temu tygodniowa sprzedaż dochodzi do 120 ton.

Nasze Certyfikaty

foto foto foto foto

Kontakt

Kierownik zakładu
Paweł Borowski
Wronowice 25, 98-100 Łask
tel: 697 696 868
pawel@tenderenda.pl

Produkcja pieczarek

foto Po załadunku hali technolog przeprowadza szereg czynności kontrolnych, tj.: sprawdzenie temperatury kompostu, sprawdzenie wilgotności kompostu, sprawdzenie wilgotności okrywy, kontrola struktury kompostu i okrywy itp. Po podjęciu czynności kontrolnych technolog podejmuje decyzje w jaki sposób prowadzić uprawę w nowo załadowanej hali. Pierwszą bardzo ważną czynnością jest podlewanie. Podczas podlewania staramy się podać jak największą ilością wody, żeby zmagazynować ją w kompoście na dalsze procesy produkcji. Decyzję co do ilości wody podejmuje technolog biorąc pod uwagę wcześniej wskazane czynniki.

Na tym etapie utrzymujemy temperaturę kompostu w określonym zakresie i doprowadzamy do przerosty grzybni pieczarki przez warstwę okrywy. Trwa to ok. 5 dni. Po 8 dniach doprowadzamy do kontrolowanego obniżenia temperatury i dwutlenku węgla w celu uzyskania zawiązków pieczarki.

foto Po tym etapie uprawę prowadzimy pod potrzeby zbioru. Musimy brać przede wszystkim pod uwagę ilość grzybów na 1m2, wielkość grzybów, czas zbioru a przede wszystkim zamówienia naszych klientów. Staramy się dostosować naszą produkcję do tego, co w danym momencie potrzebują nasi klienci. Grzyby zbieramy w trzech etapach, tzw. rzutach. Każdy rzut trwa od 3 do 5 dni.

Uprawę kończymy III rzutem, po czym rozpoczynamy proces dezynfekcji termicznej i opróżnianie hali. Po opróżnieniu hali i umyciu ponownie ładujemy halę nowym kompostem i okrywą i cały cykl przebiega od początku.

© Tenderenda